SŁOWNIK

Cewka sondy

Cewka, lub zestaw cewek wykrywacza, umieszczony wewnątrz hermetycznej obudowy. Precyzyjnie zestrojona, wodoszczelna.


Czułość wykrywacza > Zasięg wykrywacza

Zdolność reagowania na drobne przedmioty na maksymalnej odległości. Gdy wykrywacz jest wyposażony w Regulację czułości - możliwe jest takie ustawienie wykrywacza, że nie reaguje na drobne przedmioty na powierzchni i zalegających płytko - zazwyczaj śmieci, a nieznzcznie traci czułość dla przedmiotów dużych na większych głębokościach.


Częstotliwość pracy

Częstotliwość pracy nadajnika wykrywacza. Zazwyczaj ok. 10 KHz. Im niższa częstotliwość pracy tym mniejszy jest Gruntowy efekt.


Długość wysięgnika

Całkowita długość wysięgnika w stanie roboczym. wynosi 1.2m., co pozwala wygodnie pracować osobom o wzroście nawet 2m.


Dynamiczna praca > Tryb pracy

Dyskryminacja - możliwość regulacji wykrywacza powodująca brak sygnalizacji wybranego rodzaju metalu.


Eliminacja wpływu gruntu

Możliwość selektywnej regulacji wykrywacza, pozwalająca na pracę wykrywaczem w zmineralizowanym gruncie.


Namierzanie

Zdolność automatycznego zmniejszania czułości wykrywacza. Umożliwia precyzyjne określenie położenia znaleziska.


Wysięgnik

Teleskopowo składany w kształcie ""S" wspornik sondy.


Sonda

serce wykrywacza. Cewki wykrywacza precyzyjnie zestrojone, umieszczone w wodoszczelnej obudowie.


Pin point > namierzanie


Próg czułości > Zasięg wykrywacza

Ustawienie decydujące o tym przy jakim poziomie sygnału pojawia się sygnalizacja akustyczna. Decyduje o zasięgu wykrywacza.


Panel wykrywacza

Front obudowy elektroniki wykrywacza, z umieszczonymi elementami regulacyjnymi.


Podłokietnik

Element wysięgnika, umożliwia swobodne i nie męczące prowadzenie sondy wykrywacza.


Praca statyczna > Tryb pracy


Praca dynamiczna, praca statyczna > Tryb pracy


Rozróżnianie metali

Zdolność wykrywacza umożliwiająca rozpoznanie jaki rodzaj metalu został wykryty. Najprostsza odróżnia metal żelazny od nieżelaznego. W układach z mikroprocesorem, możliwość precyzyjnego określenia rodzaju metalu. Skuteczność tej funkcji jest ograniczona, i określenie może być błędne.


Tryb pracy

Sposób w jaki jest sygnalizowane napotkanie znaleziska.


Praca statyczna

Dźwięk sygnalizuje tak długo jak długo znalezisko jest w zasięgu wykrywacza. Dźwięk narasta przy zbliżaniu do znaleziska. Możliwe jest określenie rozmiaru, kształtu, a nawet głębokości zalegania znaleziska. Umożliwia precyzyjne poszukiwania, jednak wymaga precyzyjnego ustawienia Progu czułości, i korygowania tego ustawienia w trakcie pracy.


Praca dynamiczna

Dźwięk sygnalizuje tylko w trakcie ruchu sondy wykrywacza nad znaleziskiem. Przy zatrzymaniu sondy wykrywacza nad znaleziskiem sygnał cichnie. Wykrywacz dostosowuje poziom progu czułości do właściwości gruntu, nie jest konieczna częsta regulacja Progu czułości,

Notch > wycinanie

Możliwość wyznaczenia jakiego rodzaju metalu wykrywacz ma nie sygnalizować.


Zerowanie

Możliwość zapamiętania przez wykrywacz Progu czułości, i w razie konieczności przywrócenie żądanego poziomu przez przyciśnięcie przycisku, bez konieczności używania popręteł regulacyjnych


Zasięg wykrywacza

Maksymalna odległość dużego przedmiotu od sondy wykrywacza, przy której nastąpi jego wykrycie.

OSIĄGI z :

sondą 23cm

sondą 32cm

 

Moneta polska 20 gr 30 cm 35 cm  
Moneta polska2zł 33 cm 37 cm  
Zlota obrączka śr.20mm 35 cm 39 cm  
Klamra od pasa aluminiowa  50 cm 57 cm  
Hełm ok.1m ok1,2m   
Kanister 1,3 m 1,5 m  
maksymalny 2,5 m 2,8 m  

(Pomiary dokonane w powietrzu, wyniki uśrednione z 100 najlepszych wyników

 

© Copyright 2007 PENelektronik  
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedruk w całości lub jakiejkolwiek części bez zgody właściciela i autora zabronieny
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904, tj., z późn.zm