wykrywacz DUKAT 12- CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

 

Cena 850zł   z sondą DD 25cm  , z sondą koncentryczną 22,5cm 750zł     

Oferujemy nowe rozwiązanie wysięgnika- część "S", stalowe, dużo trwalsze i wytrzymalsze od wersji aluminiowej. Niestety ten wysięgnik w tym wykonaniu jest cięższy o 100g.

W zamówieniu prosimy podać z którą częścią "S" ma być wysięgnik - stalową czy aluminiową. Dopłata 50zł.                               

                        

 

 prezentacja wykrywacza http://www.youtube.com/watch?v=xLyz7MtjemM

                                              

 Tryby pracy:

 

Pokrętła regulacyjne:

 

Praca dynamiczna bez dyskryminacji i z dyskryminacją

W tym trybie pracy wymagane jest porusznie sondą wykrywacza nad przeszukiwanym terenem. Sygnalizacja następuje, gdy w zasięgu wykrywacza znajdzie się przedmiot metalowy, w momencie przejscia sondy nad znaleziskie. Sygnał milknie gdy sonda zatrzyma się nad znaleziskiem, nawet gdy znalezisko jest w zsięgu wykrywacza.

Bez dyskryminacji

Wykrywacz w jednakowy sposób sygnalizuje znaleziska żelazne, jak i z metali kolorowych i szlachetnych. Po ustawieniu żadanej czułości pokrętłem "PRÓG" - wykrywacz pracuje stabilnie bez konieczności regulacji, bez względu na upływ czasu i zmianę warunków pracy.

 Z dyskryminacją

Poziom dyskryminacji ustawiamy pokrętłem "DYSKRYMINACJA". Wykrywacz sygnalizuje obecność tylko pożądanych przedmiotów metalowych. Dla przedmiotów nie podlegających selekcji dźwięk jest pełny, trwa w trakcie całego przejścia sondy nad obiektem. Dla przedmiotów podlegjących selekcji, ich obecność nie jest sygnalizowana, lub w przypadku ich wykryciadźwięk ma charakter "szczeknięcia".

 

PRACA STATYCZNA BEZ SELEKCJI ( BEZ DYSKRYMINACJI)

Przełącznik trybu pracy ustawiony w pozyzcję STATYCZNY , potencjometr DYSKR YMINACJA ustawiony w pozycji  0. 

W tym trybie pracy, wykrywacz sygnalizuje dźwiękiem ciągłym, obecność przedmiotów metalowych będących w jego zasięgu. Dźwięk trwa tak długo jak przedmiot pozostaje w zasięgu wykrywacza, i jego natężenie zmienia się przy zbliżaniu / oddalaniu sondy wykrywacza od przedmiotu. Wykrywacz w jednakowy sposób sygnalizuje znaleziska żelazne, jak i z metali kolorowych i szlachetnych.

W tym trybie pracy wykrywacz ma tendencje do samoczynnej zmiany ustawień "progu czułości" i należy przywracać wcześniej ustawiony poziom pokrętłem PRÓG lub przyciskiem zerowania.

 

 

PRACA STATYCZNA SELEKTYWNA (DYSKRYMINACJA)

Przełącznik trybu pracy ustawiony w pozyzcję STATYCZNY , potencjometr DYSKRYMINACJA ustawiony w pozycji 6-10

W tej pozycji  - wykrywacz pracuje selektywnie. poziom selekcji ustawia sie potencjometrem DYSKR

Sygnalizuje wykrycie tylko przedmiotów z metali kolorowych i szlachetnych.

U W A G A ! - w przypadku pracy w gruncie zmnineralizowanym, wykrywacz będzie reagować na zbliżanie/oddalanie sondy względem gruntu. W takim przypadku praca selektywna wymaga prowadzenia sondy wykrywacza idealnie na równej wysokości względem gruntu.

REGULACJE

Zerowanie i regulację progu należy dokonywać w pozycji roboczej, nad gruntem.

W TRYBIE DYNAMICZNYM , po ustawieniu PROGU potencjometrem PRÓG, wykrywacz pracuje stabilnie bez konieczności regulacji, bez względu na upływ czasu i zmianę warunków pracy.

W TRYBIE STATYCZNYM, wymagane jest WYZEROWANIE wykrywacza - przyciskiem, i ustawienie żądanego poziomu czułości – pokrętłem PRÓG W trakcie pracy STATYCZNEJ, wymagane jest okresowe używanie przycisku zerowanie.

 

Namierzanie

W tym trybie wykrywacz w momencie zbliżania metalu do sondy zmiania natężenie dźwięku, a także wysokość dźwięku, dzięki temu do poszukiwacza docierają dwie informacje o znalezisku. Sygnał jest bardziej czytelny , a także łatwiej pracować wykrywaczem ustawionym na wysoką czułość (próg czułości) - tzw. sygnał wiodący. W trybie pracy dynamicznej wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "NAMIERZANIE" powoduje przejście w tryb pracy statycznej.

 

Regulacja "0" gruntu

Jeżeli zauważymy ze wykrywacz w terenie w którym pracujemy zaczął reagować na zbliżanie/oddalanie sondy wzgledem gruntu, należy przeprowadzić korekcję dostrojenia do gruntu. Przy ustawieniu max czułości, znaleźć takie położenie pokrętła "0 grunt" w którym nie ma wpływu na wykrywacz, lub wpływ ten jest minimalny.

UWAGA! W trakcie regulacji dostrojenia do gruntu, konieczna jest regulacja progu czułości (zerowanie) po każdym przestawieniu pokrętła "0 grunt". Skrajne położenia pokrętła może spowodować złą pracę w trybie dyskryminacji.

 

 

Wymiana ogniw zasilających

Ogniwa baterii zasilającej umieszczone są w obudowie panelu  sterowania. Dostęp do ogniw dostępny jest po zdjęciu osłonki z obudowy.                             Do zasilania mozna stosować zarówno ogniwa 1,5V(AA), jak również akumulatorki 1,2V 

  GWARANCJA

    Na wykrywacz udzielana jest 24 miesięczna gwarancja.  

  Gwarancja zostanie przedłużona o kolejny rok (do czterech lat) , pod warunkiem dokonania rocznego odpłatnego przeglądu wykrywacza.
   Gwarancja dla firmy 12 miesięcy.
 Zapewniamy serwis pogwarancyjny